Wyrażam zgodę na otrzymywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez wiadomość e-mail informacji handlowych związanych z działalnością innowacyjni.edu.pl. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez innowacyjni.edu.pl moich danych osobowych w postaci adresu e-mail w celach marketingowych oraz umieszczenie ich w bazie danych innowacyjni.edu.pl, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, pozycja 883). Oświadczam ponadto, że mam świadomość przysługujących mi praw w zakresie wglądu oraz możliwości modyfikacji treści przekazanych danych.