logotype
Zapisz się do newslettera

szybka pozyczka

Przeprowadzamy pomiary fotometryczne oświetlenia w, zakładach pracy, warsztatach, budynkach biurowych, muzeach i innych budynkach użyteczności publicznej.

W ramach pomiarów wykonujemy:
• pomiar ochrony przed porażeniem przez samoczynne wyłączenie (skuteczności zerowania);
• badanie wyłącznika róznicowo-prądowego;
• pomiar rezystancji izolacji obwodu 1-fazowego;
• pomiar rezystancji izolacji obwodu 3-fazowego;
• pomiar instalacji odgromowej (uziom);
• pomiar ciągłości PE;
• inne specjalistyczne pomiary instalacji elektrycznych;
• dokumentację techniczną wykonanych pomiarów.
Pomiar elektryczny

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podczas pomiaru na życzenie Klienta dokonujemy naprawd oraz modernizacji instalacji elektrycznych.

Zestaw do pomiarów fotometrycznych

W ramach pomiarów fotometrycznych oświetlenia przeprowadzamy:
• pomiary natężenia oświetlenia;
• pomiary oświetlenia stanowiskowe.

 

Do wykonanych pomiarów wykonujemy dokumentację techniczną obejmującą protokół zdawczo-odbiorczy prac pomiarowych.

W przypadku wyników pomiarów niespełniających norm, dokonujemy na życzenie klienta napraw i modernizacji oświetlenia.

 

Tabela terminów wykonania pomiarów elektrycznych

Lp.

Rodzaj pomieszczenia

Okres pomiędzy kolejnymi pomiarami

Pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

Rezystancji ilozacji

1.

O wyziewach żrących

co 1 rok

co 1 rok

2.

Zagrożonych wybuchem

co 1 rok

co 1 rok

3.

Otwarta przestrzeń

co 1 rok

co 5 lat

4.

Bardzo wilgotne (75 - 100%)

co 1 rok

co 5 lat

5.

Gorące (temp. powyżej 35 st. C)

co 1 rok

co 5 lat

6.

Zagrożone pożarem

co 5 lat

co 1 rok

7.

Stwarzające zagrożenie dla ludzi ZL I, ZL II, ZL III(*)

co 5 lat

co 1 rok

8.

Zapylone

co 5 lat

co 5 lat

9.

Pozostałe nie wymienione

co 5 lat

co 5 lat

Wymagane czasokresy badań kontrolnych instalacji odgromowych wynoszą:

  • dla obiektów ochrony obostrzonej (zagrożonych wybuchem lub pożarem): 1 rok,
  • dla obiektów pozostałych: 5 lat

* budynki, ich części lub pomieszczenia ze względu na funkcje kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi w sposób następujący:

ZL I - budynki użyteczności publicznej lub ich części, w których mogą przebywać ludzie w grupach ponad 50 osób
ZL II - budynki lub ich części przeznaczone do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się
ZL III - szkoły, budynki biurowe, domy studenckie, internaty, hotele, ośrodki zdrowia, przychodnie lekarskie, sanatoria, lokale handlowo-usługowe w których może przebywać do 50 osób, koszary i inne podobne.